Pojištění

Rozdíl mezi zdravotní a komerční pojišťovnou

Mnoha lidem pojišťovnictví příliš neříká a pojmy zdravotní pojištění, důchodové, životní či úrazové pojištění motají jako hrušky s jabkama. Zkusme si alespoň vysvětlit, jaký je rozdíl mezi zdravotními pojišťovnami a pojišťovnami komerčními.

Zdravotní pojišťovny, mezi něž patří například Všeobecná zdravotní pojišťovna, poskytují jako svou hlavní činnosti jak už sám název napovídá zdravotní pojištění. To je to pojištění, díky němuž má každý z nás nárok na bezplatnou péči u lékaře ale i například drahé operace či převozy sanitkou rychlé záchranné služby či vrtulníkem záchranářů. To vše je pro nás díky zdravotnímu pojištění poskytovaným zdravotními pojišťovnami zdarma. (pomineme-li regulační poplatky) Zdravotní pojištění je povinné.

Oproti tomu většina pojistek poskytovanými komerčními pojišťovnami povinné nejsou. Mezi tato pojištění patří například životní pojištění, důchodové připojištění (v současné době se uvažuje, že i důchodové připojištění bude povinné), úrazové pojištění či pojištění domácnosti.

Výjimku mezi komerčními pojištěními tvoří povinné ručení, které opět jak už sám napovídá, povinné je. Oproti zdravotnímu pojištění je tu ale jeden zásadní rozdíl. Člověk hledající tu správnou pojišťovnu nemusí porovnávat pojišťovny jen podle kvality služeb ale porovnání povinného ručení je možné i podle ceny. To u zdravotního pojištění nejde. Výše zdravotního pojištění je u všech pojišťoven stejná.

Povinné ručení je pak na rozdíl od zdravotního pojištění možné zrušit. Zrušení povinného ručení však přichází do úvahy jen tehdy, kdy na to vzniká nárok. Tím může být například prodej vozidla, jeho likvidace, či jeho odcizení. Povinné ručení zaniká i jeho neplacením. Jezdit ovšem autem bez povinného ručení je nezákonné a tato varianta se tedy nedá doporučit.